top of page

AKTUELT

Mannhullfres for asfalt med innebygget anordning for å løfte ut utborede kjerne.


Kongshavn Industri AS har utviklet hullfres for asfalt med innebygget patentert – anordning, for å løfte ut utborede kjerne.

Dette gir gevinst i form av færre manuelle operasjoner, økt HMS

for operatørene og samtidig som tidsbruken pr hull blir betydelig redusert

bottom of page