top of page

AKTUELT

Stillas testet til brudd, beregninger og testing er foretatt hos Kongshavn Industri AS


Video: Sjekk belastningstesten da Jamax Alutec ble første Sintef-sertifiserte stillas.

Kongshavn Industri AS fikk jobben med å beregne og teste Jamax Alutec sine stillas.

Ifølge de nye kravene i Produsentforskrift-paragrafene 4-1 til 4-4, samt NS-EN 12811-1, skal alle stillassystemer som omsettes i Norge dokumenteres med et sertifikat utstedt av et kvalifisert sertifiseringsorgan. Komponentene i stillassystemet Alutec har vært gjennom blant annet fullskalaprøving, fallsikringstester og droptester, og har vist seg å tale mer enn de er godkjent for.

bottom of page