top of page

AKTUELT

Kongshavn skal utføre strip, clean and inspect av diverse boreutstyr.

Njord A er for tiden inne for oppgradering hos Kværner Stord. Kongshavn Industri AS er tildelt et oppdrag med å undersøke tilstanden for deler av borepakken i den forbindelse.

Utstyr:

- Top Drive (komplett inkl. dolly)

- Fingerbord (øst og vest)

- Bridge Racking Crane (øvre rackingarm)

- Heisespill (kron-/løpeblokk) inkl. "heave compensation"-system

bottom of page