top of page

 

PERSONVERNERKLÆRING

Kongshavn Industri AS har høyt fokus på personvern og sikring av personopplysninger i hverdagen. Alle personer (interne og eksterne) som samhandler med oss skal være trygge på at personopplysninger behandles på en sikker og riktig måte i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

I forbindelse med innføringen av ny lov om databeskyttelse (EUs personvernordning, GDPR - General Data Protection Regulation) den 1. juli har Kongshavn Industri AS oppdatert sin personvernpolicy. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn, samt hva vi gjør for å beskytte disse. Den forteller også hvordan vi sikrer dine rettigheter i samsvar med GDPR.

 

INFORMASJONSKAPSLER

En informasjons kapsel er en tekstfil som ved besøk eller interaksjon med en nettside lagres i din nettleser sitt minne. Hensikten med slike kapsler er å huske tidligere brukerinnstillinger og gi en mer personlig tilpasset brukeropplevelse eller innhente statistikk som gir innsikt i brukeratferd slik at nettsiden kan optimaliseres. Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, men samler ikke på data som kan identifisere deg eller som vil kunne krenke personvernet. Du kan benytte nesten alt innhold på vår nettside uten å oppgi dine data.

 

GOOGLE ANALYTICS

Nettsiden bruker Google Analytics som analyseverktøy, hvor informasjonen er lagret på en av Google sine servere. Informasjonen er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.  Nettsiden benytter funksjonen 'anonymizeIp' for å anonymisere IP-addressen til besøkende for ikke kunne identifisere den enkelte bruker.

 

SKJEMA

Hvis du ønsker å bruke vårt kontaktskjema, eller andre skjemaer på nettsiden, vil innsamlede data kun bli brukt av oss og bare i den grad det er nødvendig for å drive kundeservice.

 

LOGGFILER

Som de fleste andre nettsider bruker vi loggfiler. Informasjon i loggfilene inkluderer IP-adresser, type nettleser, ISP, tidspunkter, refererende sider m.m. Denne informasjonen er ikke personlig identifiserbar.

 

YOUTUBE

Dersom vi benytter YouTube for å vise videoer lagrer YouTube cookies, som f.eks. personlige innstillinger og informasjon om båndbredde. Dette er i likhet med Google Analytics også underlagt Googles retningslinjer for personvern.

 

GOOGLE ADWORDS

Dersom vi i en tidsperiode benytter oss av Google AdWords og sporer handlinger som et resultat av klikk på en annonse, vil Google samle informasjon for å tilpasse annonser for brukere basert på interesser og tidligere nettstedsbruk. Denne målrettingen bidrar til en mer relevant markedsføring for deg som bruker. I henhold til Google sin personvernpolitikk samles det ikke inn eller brukes informasjon som kan brukes til å identifisere individer.

 

INNSAMLING OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi innhenter personopplysninger som f.eks navn, adresse og e-post direkte fra deg, fra noen som representerer deg eller fra andre kilder som følger naturlig av den type tjeneste vi skal yte eller tilby. Noen ganger har vi behov for å innhente opplysninger direkte fra andre offentlige eller private institusjoner. Når vi innhenter personopplysninger er det kun når det er nødvendig i forbindelse med etablering og forvaltning av vårt forhold. Vi gjør dette fordi vi har forpliktelser overfor deg, og for å kunne imøtekomme dine ønsker og behov. I tillegg til avtalte og lovpålagte forpliktelser kan vi kun bruke dine personopplysninger hvis vi allerede har et etablert forhold eller du har gitt oss ditt samtykke. Samtykke skal være gitt oss ved etablering av nye forhold og informasjon om formålet med bruk av opplysningene skal være gitt deg.

Loven regulerer alle former for behandling av personopplysninger. Loven stiller bl. a strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven. Vi lagrer kun informasjon som er nødvendig for å kunne betjene våre forpliktelser i henhold til inngåtte avtaler eller kunne utføre en leveranse. Vi begrenser bruken til det som er nødvendig ut fra hvilken tjeneste vi skal yte eller har behov for.

Opplysningene lagres for å kunne administrere ditt forhold med oss. Opplysningene setter oss i stand til å utfylle våre forpliktelser. For våre kunder og leverandører benytter vi personopplysningene til disse formålene:

  • Kundeadministrasjon, fakturering og levering av tjenester

  • Leverandøradministrasjon, mottak av varer

  • Markedsføring

  • Kundeoppfølging

RETTEN TIL INNSYN, KORRIGERING OG SLETTING MV.

Du har til enhver tid rett til å få innsyn i dine personopplysninger som vi behandler. Hvis du oppdager feil eller det skjer endringer i opplysningene (f. eks ny adresse, telefonnummer, e-post) er vi takknemlig om du snarest mulig kontakter oss slik at vi kan oppdatere opplysningene. Du har også rett til å få personopplysningene dine slettet. Retting og sletting omtales i personopplysningsloven §27 og §28.

Du har rett til å protestere mot direkte markedsføring og hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke ditt samtykke tilbake. Du kan melde fra til Datatilsynet dersom du ikke får innsyn i egne opplysninger du har innsynsrett i, eller har annen klage på behandlingen av personopplysningene.

Du har dessuten rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format og til å overføre personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig. Hvis personlige opplysninger kommer på avveie som følge av datainnbrudd, og det er høy risiko for at personvernet blir kompromittert, skal du varsles innen 72 timer etter at innbruddet/lekkasjen ble oppdaget.

 

DELING AV INFORMASJON MED TREDJEPARTER

Vi utleverer aldri dine personlige opplysninger til en tredjepart for bruk av informasjon til andre formål enn beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi sikrer at dine personlige data er beskyttet når de sendes til betrodde samarbeidspartnere. Vi sørger for at eventuelle tredjeparter holder dine data konfidensielle, og at det er prosesser på plass for å beskytte dine data. Hver tredjepart er forpliktet til å sørge for at dataene behandles i samsvar med loven.

 

LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig i henhold til å utfylle våre forpliktelser eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike kategorier opplysninger vil kunne variere.

Personopplysninger som det ikke lenger er nødvendig å lagre vil bli slettet eller anonymisert på en sikker og permanent måte.

 

SIKKERHET

Vi lagrer dine personopplysninger på en sikker måte på servere som er tilgangbegrenset og beskyttet. Det er kun et begrenset antall personer som har fysisk tilgang til dette utstyret og kun personer som har behov for det har tilgang til dine personopplysninger.

Det foreligger en databehandlingsavtale mellom behandlingsansvarlig og databehandler. Databehandler er ansvarlig for å gjennomføre tekniske og organisatoriske tiltak som er nødvendig for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå i tråd med personvernregelverket, herunder særlig personvernforordningens artikkel 32. Databehandler skal også bistå behandlingsansvarlig med å gjennomføre slike tiltak.

 

BEHANDLINGSANSVARLIG OG KONTAKTOPPLYSNINGER

Kongshavn Industri AS er behandlingsansvarlig, dvs den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes.

Vi kan kontaktes på følgende opplysninger:

Firmanavn : Kongshavn Industri AS

Adresse :      Sørehavnveien 41, 5179 Godvik

Telefon :       + 47 55 50 19 00

E-post :     www.kongshavn@kongshavn.no">www.kongshavn@kongshavn.no

 Internett : www.kongshavn.no

bottom of page