top of page

KHMS

Kvalitets-politikk

Kongshavn Industri AS og Kongshavn Marine AS skal videreutvikle og vedlikeholde et effektivt kvalitetssystem for selskapene og i henhold til relevante standarder, regler og forskrifter. Deltakelse og konferering samt etterleverse av relevante krav skal gjennomføres av bedriftene og er en fast del av ledelsens gjennomgang. Kvalitetssystemet skal være et styringsverktøy.

 

Ledelsen er forpliktet til å skape mest mulig forståelse for kvalitetssystemet ved å informere, gi opplæring og motivere slik at systemet blir hovedverktøy i alle nivåer i organisasjonen.

 

Tema kontinuerlige forbedringer skal være at fast tema på ledelsens gjennomgang og på bedriftens HMS-/KS-møter.

 

Vi skal imøtekomme enhver kundes behov, kvalitet og forventning.

Arbeidsmiljø Politikk

Null skader er vårt overordnete mål.


Vi skal skape tillit hos våre kunder og trygghet hos våre ansatte. Kongshavn skal følge lover, forskrifter og etiske regler. Hos oss er HMS det viktigste interne område både på kontoret og i verkstedet og HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen. Alle er ansvarlig for egen sikkerhet. Verneutstyr skal være tilgengelig for egne ansatte og besøkende.

 

Vi skal ha kildesortering av avfall og redusere mengden avfall og optimalisere vårt ressursforbruk.

Styringssystem sertifikat
5Sertifikat Kongshavn 2021..jpg
Magnet_JQS_Certificate_of_Registration.jpg
KHMS 2021.jpg
Cert_Utilities_Nordics_and_Central_Europe_Silver+[1] 2022_Page_1.jpg
Cert_Achilles_Network_Member[1]2022_Page_1.jpg
Cert_Utilities_Nordics_and_Central_Europe_Silver+[1] 2022_Page_2.jpg
Cert_Achilles_Network_Member[1]2022_Page_2.jpg
KHMS for Kongshavn Gruppen
bottom of page